Bác sĩ Việt Nam đầu tiên báo cáo thành công đề tài chỉnh hàm hô móm, Gọt mặt V-line, Hạ gò má

572

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên báo cáo thành công đề tài chỉnh hàm hô móm, Gọt mặt V-line, Hạ gò má tại:

* Hội nghị răng hàm mặt Việt Pháp năm 2009
* Hội nghị răng hàm mặt toàn quốc năm 2010
* Hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ toàn quốc tại Hà Nội năm 2014
* Hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế tại TPHCM năm 2015