Chúc mừng ngày Quốc Tế Điều Dưỡng | Viện Thẩm Mỹ Hùng Vương – TS BS Lê Tấn Hùng

107

Cảm ơn các bạn điều dưỡng đã hỗ trợ Viện Thẩm Mỹ Hùng Vương – TS BS LÊ TẤN HÙNG thực hiện thành công biết bao ca mổ tuyệt vời và chăm sóc hậu phẫu thật chu đáo cho những khách hàng của Viện Thẩm Mỹ Hùng Vương – TS BS LÊ TẤN HÙNG trong hơn 20 năm qua.